Výťahová technika, elektromotory, výťahové stroje, výťahové šachtové a kabínové dvere

 

O Spoločnosti

ŠOVYT, s.r.o, je spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom náhradných dielov a príslušenstva výťahov pre opravy, modernizácie a rekonštrukcie výťahov od roku 2014.

V spolupráci s výrobcami a oprávnenými firmami zabezpečujeme výmenným spôsobom mechanické opravy a previnutie všetkých typov elektrických motorov, repasáciu a generálne opravy výťahových strojov, dodanie ručných jednokrídlových aj dvojkrídlových šachtových dverí, automatických kabínových dverí, ako aj kompletných výťahových kabín podľa požiadavky.

Na základe požiadavky zákazníka je možná obhliadka zariadenia, na základe ktorej pomôžeme nájsť optimálne riešenie pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia, ako aj spokojnosť servisnej organizácie a hlavne zákazníka.

___________________________________________________________________________________________________________