Služby

Vážení obchodní partneri,

predstavujem Vám ponuku výrobkov, náhradných dielov a príslušenstva na opravy, rekonštrukcie a modernizácie výťahov.

Komponenty, ktoré nie sú uvedené v ponukovom liste je možné prejednať a dohodnúť telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí.

Na základe Vašej požiadavky je možná obhliadka zariadenia, na základe ktorej pomôžeme nájsť optimálne riešenia pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia, ako aj spokojnosť servisnej organizácie a hlavne zákazníka.

V spolupráci s výrobcami a oprávnenými firmami zabezpečíme výmenným spôsobom opravy všetkých typov elektrických motorov, repasácie a generálne opravy všetkých výťahových strojov, opravy OR na betóne...

Nakoľko si vyhradzujeme právo cenových úprav v závislosti na zmenách cien našich dodávateľov, ceny komponentov budú riešené individuálne a to aj s možnosťou priznania množstevných zliav v závislosti na objeme Vami odoberaných produktov.

Objednávky môžete zasielať:

         poštou na adresu:  ŠOVYT, s.r.o., Levočská 4667/38A058 01 Poprad

         e-mailom :  sovytpp@gmail.com

         telefonicky:  0907 475 443

          www.sovyt.sk

Objednaný tovar si po telefonickom dohovore môžete prevziať osobne v priestoroch firmy, alebo Vám bude dodaný firemným rozvozom, poprípade budú využité zásielkové služby.