Kontakt

Sídlo firmy:

ŠOVYT, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 Poprad

Reg.Obch.reg.Okr.súd Prešov, oddiel:Sro Vložka číslo:30313/P

Technicko - obchodný úsek:
Ján Šoltís
tel.: 0907 475 443
e-mail: